Artiklar om hundar - Sjukdomar, tips, råd och annan intressant läsning

TILL FRANKRIKE SMUGGLAD HUNDVALP HADE RABIES

Den 29 augusti upptäcktes ett fall av rabies på en hundvalp i sydvästra Frankrike. Hunden som nu är död var insmugglad från Marocco via Spanien. Rabies är en virusinfektion som kan överföras till människa via det smittade djurets saliv vid bett eller om ett sår förorenas av saliv. Sjukdomen går inte att bota då symtom föreligger.
Enligt de franska myndigheterna har hundvalpen mellan den 2 och 21 augusti varit smittförande. Ägaren som bor i Bordeaux har under denna tid rört sig med sin hund i sydvästra Frankrike och varit i kontakt med ett stort antal människor och hundar, hunden har då bitit flera människor, man försöker nu spåra och behandla dessa.

Rabies på hundvalpar är särskilt riskfyllt då de kliniska symtomen kan vara mindre typiska och att människor och inte minst barn dras till en söt hundvalp och på så sätt smittas via hundens saliv.

Man kan tro att rabies är ett problem i avlägsna sydliga länder men även i vårt omedelbara grannskap finns sjukdomen, i Baltikum förekommer talrika fall, framförallt hos vilda djur, men scenariot att insmugglad hund förutom andra oönskade sjukdomar också har rabies borde avskräcka från smuggling.

Källa: Agria.se
» Övriga publicerade artiklar
Artikel läst 2195 ggr