Artiklar om hundar - Sjukdomar, tips, råd och annan intressant läsning

MÅNGA FALL AV RÄVSKABB HOS HUNDAR

Frösakull: Ovanligt många fall med hundar som smittats av rävskabb har på senare tid rapporterats från Frösakull. Hundägarna blir oroliga när deras husdjur plötsligt börjar klia sig och bete sig onormalt. Men med rätt behandling är problemet snart över.
Rävarna är numera vanliga i Halmstad och ytterområdena. På sjuttiotalet drabbades stammen av stor utslagning på grund av rävskabb, men idag har en återhämtning skett. Men trots att smittan finns kvar så är de flesta rävar idag immuna mot sjukdomen.

Men det är inte våra hundar.

– Vi har haft en hel del fall med smittade hundar från Frösakull, säger veterinär Karin Friström, som driver Halmstads Djurklinik i Söndrum. Sannolikt är det på grund av att det finns smittade rödrävar i området.

Rävskabben orsakas av ett kvalster, Sarcoptes scabiei, som även kan infektera andra djurarter. I första hand är det hundar, men även andra vilda djur som varg eller mård kan smittas. I ovanliga fall kan även människan drabbas.

Hundar uppsöker gärna platser där smittade rävar varit, exempelvis gryt och hundkojor, men också andra platser där den kliande räven, eller en annan smittad hund kliat av sig hudflagor och hårtussar i vilka skabbkvalster kan finnas.

– Symtomet att hunden smittats är att den börjar klia sig intensivt, säger Karin Friström. I det läget ska hundägaren låta en veterinär titta på djuret. Är det ett konstaterat fall av skabbkvalster så måste behandling sättas in.

Några recepfria behandlingar finns inte. Så hundägaren ska inte ge sig på egna experiment. Bland det vanligaste idag är att veterinären skriver ut tabletter som hunden får äta dagligen. På någon vecka är behandlingen över och skabbdjuret försvunnet.

Rävskabben, eller som den rätteligen skall betecknas - sarkoptesskabben, anses vara mycket smittsam. Symtomen kan variera mycket mellan olika hundar. De flesta smittade individer utvecklar antikroppar mot skabbkvalstret. Genom att påvisa antikropparna i blodserum kan man få vetskap om djuret är eller har varit infekterat. Den här metoden används idag som ett viktigt diagnostiskt hjälpmedel.

Det finns nämligen många andra hudsjukdomar som ger de för skabben typiska symtomen, framförallt klådan. Exempel på detta är allergiska tillstånd, eksem, mjäll- och hårsäckskvalster och bakterie- och svampinfektioner. Därför är det viktigt att en veterinär får avgöra vad som hänt.

Halmstads kommun har inte fått några särskilda rapporter om skabbrävar i Frösakull.

– Nej, det känner jag inte till. Nyligen sköt vi dock en skabbräv i Knebildstorp i Söndrum. Där har vi också avlivat en skabbsmittad mård, säger naturparkmästare Fredrik Lindespång vid tekniska kontoret.

Han bekräftar också att vi har ovanligt mycket rödräv i markerna nu. De flesta är dock friska och får ses som en naturlig del i den ekologiska balansen.

Källa_ Hallandsposten.se
» Övriga publicerade artiklar
Artikel läst 2758 ggr