Artiklar om hundar - Sjukdomar, tips, råd och annan intressant läsning

VARFÖR LIKA DOS TILL ALLA RASER

FRÅGA: Varför ska en chihuahua ha lika stor vaccindos som en grand danois?
SVAR:
Vaccintillverkarna provar ut vilken mängd antigen (dött eller försvagat smittämne) som ger ett bra immunsvar hos de flesta hundar. Mängden antigen i ett vaccin är mycket liten i för-hållande till hur mycket smittämne som utsöndras av en sjuk hund.

Det finns inga publicerade rapporter om att hundar av små raser skulle få problem av vaccindosen. Om man trots detta anser att volmen vaccin (1 ml) är för stor och därför överväger att inte vaccinera hunden (vilket är mer riskfyllt för hunden) kan veterinären eventuellt lösa upp vaccinet i mindre mängd av den medföljande lösningsvätskan, vilket inte påverkar vaccindosen. Förutsättningen är förstås att lösningsvätskan inte också är ett vaccin, vilket är vanligt i multikomponentvacciner som består av både levande och avdödade komponenter.

Troligen påverkas inte heller vaccinets skyddande effekt av en halvering av den rekommenderade dosen, men den normala dosen är den som visats ha effekt och som läkemedels-myndigheten har godkänt. Om man överväger att justera volymen på vaccindosen bör man dels i förväg konsultera tillverkaren och dels vara mycket noggrann vid upplösningen av det frystorkade vaccinet.


Källa: SVS/SVA rapport Vaccination av hundar och katter i Sverige, 2003

» Övriga publicerade artiklar
Artikel läst 2235 ggr