Artiklar om hundar - Sjukdomar, tips, råd och annan intressant läsning

BIRGITTA OHLSSON (FP) PÅ KINAS AMBASSAD I PROTEST MOT KÖTT- OCH PÄLSPRODUKTION AV HUNDAR I KINA

Riksdagsledamoten Birgitta Ohlsson lämnade tillsammans med den svenska organisationen Animal Protection Network den 10 december över protestlistor till den Kinesiska Ambassaden mot gallbjörnsfarmning samt mot kött- och pälsindustrin där katter och hundar exploateras i Kina. Över 10 000 personer hade skrivit på protestlistorna.
- Vi är glada att vi har fått sådant stöd och engagemang från svensk allmänhet i frågan gällande katt- och hundfrågan samt gallbjörnsfarmning i Kina. 10 129 personer har skrivit på våra protestlistor när vi har varit ute på stan och mässor och informerat i frågan. De flesta har inte känt till missförhållandena och flera personer har rörts till tårar när vi har berättat om hur situationen ser ut i Kina. Det är otroligt bra att vi nu har ett importförbud av katt- och hundskinn inom EU, men det är fortfarande lika viktigt att försöka påverka Kina att avveckla sin produktion, säger Anna Almberg, ordförande i Animal Protection Network.
Riksdagsledamot Birgitta Ohlsson (fp) har även ställt en fråga till jordbruksministern gällande vad Sverige ska göra för att uppmana den kinesiska regeringen att förbjuda björngallsproduktionen. Läs frågan samt Eskil Erlandssons svar här; http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=67&dok_id=GW11313.
Fakta om kött- samt pälsproduktion av katt och hund
Djurplågeriet bakom katt- och hundkött är ofta medvetet och slaktmetoderna är menade att öka och förlänga lidandet, eftersom man tror att tortyr ger mer smak. En vanlig myt i Asien är att adrenalinet i hunden eller katten gör köttet nyttigare och godare. För att höja adrenalinhalten i blodet torteras hundar och katter till döds, genom olika metoder. Även då tortyren inte är avsiktlig är slaktmetoderna ofta fortfarande plågsamma. Marknader i Kina avslöjar slaktmetoder som låter hundar och katter dö en långsam och ofta våldsam död. Djuret dödas med knivhugg i nacken eller strupen, med elchocker, hängs, slås med en slägga över huvudet eller slängs i kokande vatten trots att djuret är vid fullt medvetande.I Asien är det vanligt att katter och hundar slaktas för pälsproduktion. Det finns inga regler för hur slakten ska gå till och det är inte ovanligt att djuren flås levande, för att det ska gå fort och för att pälsen inte ska skadas.
Fakta om gallfarmer:
Gallfarmer är en stor och lönsam industri inom Kina. Gallan från den asiatiska svartbjörnen används i traditionell kinesisk medicin. För att komma åt björnarnas galla har regeringen sedan 1980-talet upprättat, där man förvarar björnar och tömmer dem på galla. För att underlätta tömningen av galla så hålls björnarna i trånga burar. Burar som inte är större än deras kroppar. Björnarna mjölkas på galla två gånger per dag; ett järnrör fästs i magen och sammankopplas till en behållare genom vilken gallan tappas vilket är en mycket smärtsam process. Rapporter berättar om björnar som stönade, slog sina huvuden mot gallret och tuggade på sina egna tassar under mjölkningen. Många björnar dör inom gallindustrin, men flera lyckas hållas vid liv 10-20 år i sina minimala burar.
För mer information och bilder, kontakta:
Anna Almberg
Ordförande
Animal Protection Network
Tel 0709816782
Email: anna@animalprotection.se
Animal Protection Network är en svensk ideell organisation som grundades 2004 i Stockholm. Syftet med organisationen är att stoppa exploateringen av djur i Asien. Vi arbetar främst mot utnyttjandet av katter och hundar inom kött- samt pälsproduktionen samt mot gallbjörnsfarmande i Kina. Animal Protection Networks verksamhet går ut på att stödja viktiga projekt i Asien med ekonomiska resurser. Vi gör vi genom fundraisingarbete i Sverige och genom stödmedlemmar i Sverige. Just nu stödjer vi projekt i Filippinerna, Sydkorea, Thailand, Taiwan, Indien och Kina. www.animalprotection.se

» Övriga publicerade artiklar
Artikel läst 3260 ggr